Registrujte vaš proizvod

 Uslovi garancije

 • Garancija je validna samo ako je Tempur proizvod korišćen i održavan u skaldu sa uputstvom koje ste dobili uz proizvod. Molimo Vas da se potrudite i sačuvate uputstvo. 
 • Garancija koja se odnosi na dušeke, jastuke i dodatni program ne pokriva normalne promjene u tvrdoći/mekoći ili osobine koje ne utiču na osnovne osobine materijala.
 • Garancija pokriva vidna oštećenja i povlačenje Tempur materijala, ukoliko je to više od 2 cm. (Ovo se ne odnosi na jastuke iz kolekcije Comfort.)
 • Reklamacija treba biti podnešena ovlašćenom prodavcu, kod kojega je proizvod kupljen.
 • Kako biste podnijeli reklamaciju morale dati na uvid originalni račun kao dokaz o kupovini.
 
Garancija ne obuhvata:
 • Ako TEMPUR uputstvo za korišćenje, čišćenje i održavanje nije praćeno i ako je proizvod oštećen zbog neadekvatnog održavanja i nepravilnog korišćenja.
 • Ako je proizvod savijan, stiskan, i sl., na hladnim temperaturama, ili duže vrijeme, što dovodi do cijepanja materijala ili trajnih deformacija.
 • Ako je TEMPUR proizvod kvašen. TEMPUR materijal apsorbuje tečnost i teško se suši, što dovodi do gubljenja osobina materijala.
 • Ako je proizvod prljav i nehigijenski.
 • Ako je TEMPUR proizvod izmijenjen ili popravljan, sređivan, bez pismene dozvole TEMPURA.
 • Rajsferšlus na navlaci TEMPUR proizvoda osim ukoliko je rajsferšlus nesipravan pri kupovini proizvoda.
 • Ako je proizvod popravljan u toku garancije, originalna (prvobitna) garancija se ne produžava. Molimo Vas da obratite pažnju da garancija isključivo služi u reklamacione (popravka ili zamjena) svrhe.

Da biste aktivirali garanciju potrebno je da registrujete vaš proizvod. To možete učiniti jednostavnim popunjavanjem donjeg obrasca.

Kontakt podaci

 

Informacije o prodajnom mjestu

Informacije o proizvodu