Sigurnost i njega

Vaš novi Tempur proizvod

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

TEMPUR materijal se ne smije prati i hemijski čistiti. Da biste očistili TEMPUR proizvod, skinite navlaku i provjetrite TEMPUR materijal, ili ga obrišite pažljivo koristeći dobro iscijeđenu krpu da uklonite mrlje ili prljavštine sa površine. TEMPUR proizvodi su ekološki, sa antibakterijskom komponentom, koja sprečava rast bakterija i gljivica rast. Međutim, TEMPUR proizvodi treba da se redovno provjetravaju da bi se uklonila sva vlaga i TEMPUR madraci moraju uvijek biti postavljeni na ventiliranu krevetnu bazu, kako bi se spriječilo akumuliranje vlage.

NAVLAKE ZA TEMPUR PROIZVODE

Većina TEMPUR Navlaka mogu da se ukloniti i očistiti u skladu sa uputstvima za pranje na etiketi za njegu, koja se obično nalazi unutar navlake. Tokom pranja, navlaka mora da se okrene naopačke i patent zatvarači moraju da budu zatvoreni. NAPOMENA: Specijalne presvlake koje sadrže TEMPUR materijal ne mogu se prati ili podvrgavati hemijskom čišćenju, ali se lako može skinuti zbog provjetravanja i četkanja (sa izuzetkom TEMPUR Original Supreme 31).

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Sastav TEMPUR materijala smanjuje rizik od paljenja. Međutim, materijal može biti zapaljen direktnim kontaktom sa otvorenim plamenom, tako da pušenje u krevetu nije preporučljivo.

CE OZNAČAVANJE

Mnogi TEMPUR proizvodi imaju CE oznaku medicinskih sredstava (klasa 1), što znači da karakteristike proizvoda ispunjavaju zahtjeve Direktive 93 / 42 / EEC. (Provjerite etiketu pranja da biste vidjeli da li je proizvod koji ste kupili sa CE oznakom.)